เครื่องทำความร้อน

เครื่องทำความร้อน

หมวดหมู่สินค้า :
แบรนด์สินค้า : brand

ชื่อ : เครื่องทำความร้อน
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เครื่องทำความร้อน

รายละเอียดสินค้า

ORC Engine, ชิลเลอร์, ติดตั้งระบบทำความเย็น (แอดวานซ์ เทอร์โมโซลูชั่น บจก.)

ORC Engine ดูเพิ่มเติม click

          วัฏจักรแร็งคินสารอินทรีย์ หรือ Organic Rankine Cycle (ORC) เป็นระบบการทำงานที่ใช้หลักการของวัฏจักรแร็งคิน (Rankine Cycle) แต่ใช้สารทำงานในกลุ่มสารอินทรีย์ (Organic) ที่มีมวลโมเลกุลสูง สามารถเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นไอที่อุณหภูมิต่ำหรือมีจุดเดือดต่ำ (Boiling point) เมื่อเปรียบเทียบกับจุดเดือดของน้ำ ที่ใช้เป็นสารทำงานในระบบแร็งคิน ทำให้ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าแบบ ORC สามารถทำให้สารทำงานกลายสถานะจากของเหลวเป็นไอ เพื่อใช้ขับกังหันและผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาได้ โดยใช้แหล่งความร้อนอุณหภูมิต่ำ ABSOLUTE ORC Engine ออกแบบและผลิตในประเทศไทย โดยนำความร้อนเหลือใช้จากโรงไฟฟ้าชีวภาพมาทำไฟฟ้า ปัจจุบันได้พลังไฟฟ้า 1MW หลักการทำงานของระบบ ORC สารทำความเย็นจะทำงานงานอยู่ในระบบปิด (Close loop) โดยใช้ปั๊มสูบหมุนเวียนในระบบแลกเปลี่ยนความร้อนกับแหล่งความร้อน (Heat source) ที่คอยล์เย็น (Evaporator) เมื่อสารทำความเย็นได้รับความร้อนจะระเหยกลายเป็นไอ อุณหภูมิสูงและความดันสูงขึ้น ไหลผ่านกังหันผลิตไฟฟ้า (Turbine) จากนั้นนำความร้อนทิ้งที่คอยล์ร้อน (Condenser) แล้วสูบกลับมารับความร้อนอีกครั้งที่คอยล์เย็น (Evaporator) โดยทั่วไปแล้ว ระบบ Organic Rankine Cycle จะมีระยะเวลาคืนทุนอยู่ในช่วง ระหว่าง 3 – 5 ปี ขึ้นอยู่กับชั่วโมงการทำงานของโรงงานเป็นสำคัญ แต่เนื่องจากทั้งสองระบบนี้ต้องใช้งบประมาณการลงทุนค่อนข้างสูง จึงจำเป็นต้องทำการศึกษาความเป็นไปได้ให้รอบด้านก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งในด้านการประเมินปริมาณความร้อนเหลือทิ้ง ความเหมาะสม ความเชื่อมั่นของเทคโนโลยี การติดตั้ง การใช้งาน การซ่อมบำรุงรักษา งบประมาณและระยะเวลาคืนทุน

   

 

บริษัท แอดวานซ์เทอร์โมโซลูชั่น จำกัด

เครื่องทำน้ำร้อนฮีทปั๊ม (Heat Pump) และ เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller)

     บริษัท แอดวานซ์เทอร์โมโซลูชั่น จำกัด ผู้ผลิตเครื่องทำน้ำร้อนฮีทปั๊ม (Heat Pump) และเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ได้ถูกจัดตั้งขึ้นในปี 2546 เพื่อดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมครบวงจรในระบบแลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็น (Heat Transfer) ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบ, วิจัยและพัฒนา, ผลิตและประกอบ รวมถึงการขายและบริการ ผู้ผลิตเครื่องทำน้ำร้อนฮีทปั๊ม (Heat Pump) เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ประสิทธิภาพสูง บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานฮีทปั๊ม (Heat Pump) สำหรับทำน้ำร้อน และเครื่องทำน้ำเย็นประหยัดพลังงานชิลเลอร์ (Chiller) ภายใต้เครื่องหมายการค้า Absolute  และเป็นตัวแทนจำหน่าย Heat Exchanger แบบแผ่นเพลท (Plate Heat Exchanger) ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mueller  และ Kaori ซึ่งได้รับความไว้วางใจ ในคุณภาพและการใช้งานจากลูกค้าเสมอมา เครื่องทำน้ำร้อนฮีทปั๊ม (Heat Pump) ของบริษัทใช้หลักการทำงานโดยการถ่ายเทความร้อนจากอากาศหรือน้ำรอบข้าง แล้วส่งไปถ่ายเทความร้อนให้กับที่ที่ต้องการ จะช่วยประหยัดไฟกว่าการใช้ฮีทเตอร์ไฟฟ้า (Electric Heater) 3-4 เท่า และยังได้พลังงานสะอาด ช่วยลดภาวะโลกร้อน

     นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจำหน่ายเครื่องลดความชื้นแก๊ส (Gas Dryer / Dehumidifier) ในโรงไฟฟ้าชีวภาพ และ Absorption Chiller ซึ่งผลิตในประเทศไทยอีกด้วย ผลิตและติดตั้งระบบชิลเลอร์, รับวางระบบชิลเลอร์, รับวางระบบทำความเย็นแบบชิลเลอร์ , แก้ไขปัญหาระบบ Chiller , งานระบบชิลเลอร์อุตสาหกรรม , ออกแบบติดตั้งระบบ Chiller , งานระบบระบายความเย็น , ตรวจสอบวัดผลระบบ Chiller , Air Chiler System , วางงานระบบชิลเลอร์ครบวงจร

     ปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงเน้นการพัฒนาบุคคลากรในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ รวมถึงการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงสถานที่ทำงาน เพื่อทำการวิเคราะห์และเก็บข้อมูลรายละเอียดต่างๆ อันจะทำให้แก้ปัญหาต่างๆ ได้ตรงจุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย “ผลิตภัณฑ์คุณภาพ-บริการเด่น เน้นความพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ” อันเป็นเป้าหมายในการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดมา  

 

สนใจติดต่อ

บริษัท แอดวานซ์เทอร์โมโซลูชั่น จำกัด

232/2 หมู่4 ซอยวัดใหญ่ ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290

เบอร์โทรศัพท์ +66 2084 5124, +66 2425 0855

Fax +66 2425 0598

Email: info@advancethermo.com

http://advancethermo.thailandpocketpages.com

information
แบรนด์

ลงทะเบียนด้านล่างเพื่อรับการอัพเดทก่อนไคร