รายละเอียดสินค้า

ข้อดีของ  ฮีทปั๊ม (HEAT PUMP)

• ประหยัดพลังงานในการทำน้ำร้อน
สามารถให้ค่าความร้อนแก่น้ำในปริมาณที่เท่ากันกับ ฮีทเตอร์ไฟฟ้า (Electric Heater) แต่กินไฟน้อยกว่า 3-4 เท่า (ขึ้นอยู่กับค่าการออกแบบ) เนื่องจากใช้การแลกเปลี่ยนความร้อนของสารทำความเย็นในสถานะแกส กับน้ำ ทำให้น้ำร้อน ซึ่งต่างจากฮีทเตอร์ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนโดยตรง

• เป็นพลังงานสะอาด
เนื่องจากปั๊มความร้อนรุ่นมาตรฐานใช้สารทำความเย็น R134a ซึ่งเป็นสารทำความเย็นในอนาคต ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะกับสิ่งแวดล้อม ต่างจากสาร CFC ซึ่งก่อให้เกิดมลภาวะและยังทำให้โลกร้อน นอกจากนี้ยังได้ค่าความร้อนสูงเหมาะกับการทำน้ำร้อนอีกด้วย

• ได้ลมเย็นเป็นผลพลอยได้
เพราะปั๊มความร้อนใช้หลักการแลกเปลี่ยนความร้อนของสารทำความเย็นในสถานะแก สให้กับน้ำ ทำให้ได้รับลมเย็นเมื่อสารทำความเย็นแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศเมื่ออยู่ใน สถานะของเหลว ทำให้ได้รับลมเย็นเป็นผลพลอยได้ โดยสามารถนำลมเย็นที่ได้ไปใช้ในการปรับอากาศให้กับห้องเครื่องหรือห้องพักคน งานได้ฟรี 

• ปลอดภัย
ปลอดภัยจากไฟฟ้าดูด หมดกังวลเรื่องไฟฟ้ารั่วและช๊อตขณะใช้น้ำร้อน เนื่องจากเป็นน้ำร้อนจากระบบส่วนกลาง ผู้ใช้ไม่ได้สัมผัสกับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยตรง 

การทำงานของ AIR TO WATER HEAT PUMP

ปั๊มความร้อน (Heat Pump) ใช้อุปกรณ์ที่มีลักษณะการทำงานคล้ายกับระบบปรับอากาศทั่ว ๆ ไป โดยอุปกรณ์หลักของปั๊มความร้อนมีด้วยกัน 4 ชิ้น คือ

- เครื่องอัดไอ (Compressor)

- เครื่องควบแน่น (Condenser)

- วาล์วลดความดัน (Expansion Valve)

- เครื่องระเหย (Evaporator) 

      หลักการทำงานของปั๊มความร้อนจะใช้การแลกเปลี่ยนความร้อนของสารทำความเย็นกับ ตัวกลาง (น้ำ,อากาศ) คล้ายกับระบบปรับอากาศคือ เมื่อสารทำความเย็นดูดรับความร้อนจากอากาศจะระเหยกลายเป็นไอภายในเครื่อง ระเหย (Evaporator) จากนั้นสารทำความเย็นจะไหลไปยังเครื่องอัดสารทำความเย็น (Compressor) และจะถูกอัดให้มีอุณหภูมิและความดันสูง

       จากนั้นสารทำความเย็นจะไหลไปยังเครื่องควบแน่น (Condenser) เพื่อถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำ เมื่อสูญเสียความร้อนสารทำความเย็นจะกลั่นตัวเป็นของเหลวและไหลไปยังวาล์วลด ความดัน (Expansion Valve) วาล์วลดความดันจะลด ความดันและอุณหภูมิของสารทำความเย็นลง สารทำความเย็นที่ผ่านวาล์วลดความดันจะมีลักษณะเป็นของผสมไหลไปรับความร้อน ที่เครื่องระเหยต่อไป การทำงานของปั๊มความร้อนจะทำเป็นวัฏจักรแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนได้น้ำร้อนตามที่ต้องการ

SPECIFICATION
- รุ่นที่แสดงเป็นรุ่นมาตรฐาน กรณีต้องการรุ่นที่ใหญ่กว่า ทางบริษัทฯสามารถออกแบบได้ตามความต้องการ
- สำหรับความต้องการน้ำร้อนอุณหภูมิไม่สูงมาก เช่น สระว่ายน้ำ สามารถออกแบบเลือกใช้เป็น น้ำยา R22
- กรณีต้องการน้ำเย็นเป็นผลพลอยได้ สามารถออกแบบให้เป็นรุ่น Water to Water เพื่อนำน้ำเย็นไปใช้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเครื่องโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลงานบางส่วนของเรา
- Heat Pump สำหรับ โรงแรม, รีสอร์ท
- Heat Pump สำหรับสนามกอล์ฟ

information
แบรนด์

ลงทะเบียนด้านล่างเพื่อรับการอัพเดทก่อนไคร